ANWB: mag het een kilotje minder zijn?

Ik ben al meer dan 30 jaar lid van de ANWB Wegenwacht.
Onmisbaar. Die enkele keer in de 3 of 4 jaar dat ik met pech langs de weg sta ben ik blij met de reddende gele engelen. Mijn helden!

De ANWB wil bij de top 20 van Nederlandse ondernemingen behoren met Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. De Wegenwacht maakt CO2-uitstoot onvermijdelijk en de ANWB wil die emissies voorkomen. Is dat niet mogelijk, dan gaat de ANWB voor vergroenen en als laatste mogelijkheid voor het compenseren van de veroorzaakte vervuiling. Klimaatneutraliteit is het uiteindelijke doel. Mooie woorden…

…totdat vandaag de Weekagenda ANWB 2010 op de mat viel bij 4 miljoen leden. Dik twee ons onnodige reclame, die direct in de vuilnisbak verdween. Dat is 800.000 kilo onnodig ‘bomenleed’.

Tel daarbij de bijna een kilo flyers, aanbiedingen voor verzekeringen, kleding, caravan- en autobladen en de maandelijkse Kampioenen van dit jaar en je eindigt met heel veel CO2-uitstoot. Hoe Maatschappelijk Verantwoord is dat?

Al 5 jaar probeer ik gewoon lid van de ANWB te worden.
Gewoon lid zonder die onnodige Kampioen, waardeloze aanbiedingen en onzinnige kalenders. Ik wil alleen maar die ANWB-pas en een reisverzekering! Ik kan echt alles wat ik wil weten vinden op de ANWB-website. En verder wil ik niks…
Ik heb gebeld, geschreven, gemaild…. Maar, je mag geen lid zijn van de ANWB-familie zonder die papierlawine.
Waarom, kan dat niet? Ik ben toch klant?

Als lid ervaar ik elk maand weer dat de mooie woorden op de website van ANWB loze woorden zijn. Hoezo Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen?

Walther Ploos van Amstel.

22 thoughts on “ANWB: mag het een kilotje minder zijn?”

Bick B. Meijer 14 jaar ago

Volstrekt eens met de Heer Ploos van Amstel. Ik zou ook onmiddelijk opteren voor een papierloos lidmaatschap.

Het probleem zit vermoedelijk in het bedrijfsmodel van de ANWB. Officeel is de ANWB een vereniging met leden en deze leden, zoudende dienst moeten uitmaken.  De ANWB gedraagt zich echter niet langer als een vereniging maar als een onderneming die winst maken als eerste doelstelling heeft. Daarom komen er kilo’s papier op ons af om diensten aan te prijzen waar wij niet op zitten te wachten.

In de 21 eeuw, waar alle informatie op een website gevonden kan worden (als men daar naar zoekt) hoeft al dat papier toch niet meer?

De ANWB directie zal wel aanvoeren dat de meeste leden toch prijsstellen op al dat papier. Waarom niet twee lidmaatschappen? één lidmaatschap volgens het Ploos van Amstelmodel en een ander lidmaatschap met een papierlawine. Het Ploos van Amstellidmaatschap moet, en kan ook, heel veel goedkoper zijn. Men bespaart op papier, handling, portokosten, etc. en (laat iemand zich daar eens over buigen) het secondaire voordeel is besparen op transportkosten van het oud papier, ninder vervuiling bij de papier en inktproductie (wist U dat de papierproductie één van de meest vervuilende industrieen is?) etc. etc.

Mijnheer Ploos van Amstel, ik neem mijn hoed voor U af!

Martin Breedijk 14 jaar ago

Ik ben het er ook mee eens. Ik zou zelfs willen pleiten voor twee lidmaatschappen, alleen de Wegenwacht en met de ANWB en dan ook de lobby etc. er bij. Nu is de ANWB een organisatie die zegt te spreken namens alle mensen die lid zijn. Maar ik ben alleen lid vanwege de wegenwacht en niet vanwege hun standpunten betreffende mobiliteit.

Als er een initiatief komt om de ANWB van binnenuit om te bouwen heeft het mijn steun.

Nick B. Meijer 14 jaar ago

Correctie spelfout:
Mijn naam is Nick B. Meijer, niet Dick B. Meijer ………

Peter 14 jaar ago

Ik vind de Kampioen eigenlijk wel een leuk blad en wat reclame is nodig om het lidmaatschapstarief in toom te houden denk ik?!  Maar inderdaad, soms vraag ik me af waarom ze met mijn 5 euro per maand voor Cliniclowns niet gewoon een kind blij maken i.p.v. mij een hoogglans brochure te sturen wat voor leuks ze eigenlijk hadden kunnen doen met mijnn bescheiden bijdrage. Zo ook WNF die met nog dikkere kleurenmagazines wil laten zien wat voor mooie dierenfoto’s er gemaakt zijn in de oerwouden door planten te vertrappen en de rust te verstoren. Dus pleit dan meteen voor de niet folder optie bij alle instellingen, waarbij we wat mij betreft beginnen bij de goede doelen. Maar voor je het weet besteden ze de besparingen aan de mooie kleurenfolders weer aan salarissen van een ton of meer.. pfff

Theo van Geffen 14 jaar ago

Waarom geen simpel digitaal menu waar iedereen aan kan klikken wat hij/zij wil. Ikzelf zou ook graag gevrijwaard willen worden van al die overbodige reclame, een ‘clubblad’ waar ik niets mee heb, en een organisatie die meent namens mij te kunnen spreken zonder daarvoor bij mij om toestemming te vragen. Ik wil slechts de plastic kaartjes voor wegenwacht en campingkaart, meer niet.

Wim Nierman 14 jaar ago

Volledig mee eens. Een gezonde reactie op ongewenst gedrag van een belangrijke organisatie. De ANWB is er voor ons, de consument, en niet andersom. Zo zou je ook gewoon abonnee moeten kunnen zijn van bijvoorbeeld de Waterkampioen, zonder gelijk vast te zitten aan de hele rimram van lidmaatschap en het ongewenst ontvangen van de Kampioen. Met de huidige geautomatiseerde mogelijkheden moet dat een fluitje van een cent zijn. En ach, de principiële argumenten met betrekking tot het lid zijn van een vereniging die voor een aantal nobele doelen staat, heeft men bij de ANWB al lang losgelaten toen de Wielerbond een Autoclub werd. De consument is kritischer geworden en wil een gedifferentieerd aanbod, ook van u ANWB! En ik zal er als trouw lid niet om treuren als u de producten van uw organisatie ook tegen een marktconform tarief aan niet leden gaat aanbieden. Kortom ANWB er staat u nog veel te doen. Iedere reactie van uw klant/lid is hier een welkom en goedbedoeld gratis advies. Wim Nierman

rinus raaijmakers 14 jaar ago

Mijne heren, deze discussie behoeft nuancering, meer op feiten gebaseerd dan op aannames.

Of de ANWB haar uitingen op een andere dan via gedrukte media moet uitdragen is niet aan mij. Dat het gebruik van papier het milieu onnodig zwaar belast is echter een fabel. De gebieden waar hout vandaan komt om huizen te bouwen, meubels of  papier van te maken worden nou net gekoesterd. Als je de Scandinavische bossen neemt als voorbeeld dan kun je vaststellen dat het beboste oppervlak nou juist toeneemt, het economische belang van het bos is voor de lokale bevolking enorm groot. Zij gaan uitermate omzichtig om met hun bron van inkomsten, en er is zeker geen sprake van kaalslag zoals gesuggereerd wordt. De schrijnende beelden waarin hardhout “gestroopt” wordt zijn niet in verband te brengen met de produktie van papier eenvoudig weg omdat het technisch niet mogelijk is om hiervan papier te maken.Voor de produktie van papier is veel energie en water nodig. De industrie heeft zich jarenlang ingespannen om de belasting van het oppervlakte water terug te dringen wat heeft geresulteerd in een 0- emissie, sterker nog het geloosde water is beter van kwaliteit dan het ingenomen water. Voor de energiebehoefte hebben papierfabrieken een eigen voorziening waar ze middels stoom elektriciteit opwekken. Als brandstof  is het aandeel eigen afval sterk stijgend met als resultaat dat er inmiddels installaties zijn die CO2 neutraal produceren. Door efficiency en optimalisering leveren de installaties van de fabrieken meer en meer stroom aan het openbare net.

Als alternatief wordt veelvuldig gesproken over internet als medium om te communiceren. Daarbij moet dan wel in overweging genomen worden welke bedrijven op dit moment het milieu het zwaarst belasten………… de zoekmachines !! De rekencapaciteit van deze installaties zijn extreem hoog om te kunnen blijven voldoen aan de marktvraag naar rekencapaciteit. Hiervoor zijn enorme servers nodig die gigantische hoeveelheden energie verbruiken. Elke zoekopdracht is dus een belasting alleen hebben we daar geen beleving bij. Bedenk ook eens als u een biefstukje eet van een Braziliaans rund dat dat biefstukje  er toe heeft geleid dat Brazilie de 4e grootste CO2 vervuiler ter wereld is. Redenen daarvoor zijn het illegaal platbranden van regenwoud tbv de eveneens illegale (rund)veeteelt. Een rund produceert evenveel CO2 als een gemiddelde auto heb ik me laten vertellen en het zijn er inmiddels miljoenen.

Het gaat te ver om te stellen dat de productie van drukwerk geen belasting voor het milieu oplevert echter de belasting bevindt zich ruim binnen de internationaal gestelde normen die uitermate streng zijn.

Willem Spronk 14 jaar ago

Goed gesproken heer Raaijmakers,

maar het neemt nog steeds niet weg dat het prettiger zou zijn om geen ongevraagd materiaal in de brievenbus te ontvangen. Mijn inziens is het een kleine ingreep om een selectie te maken in de maillijst van elke onderneming om klanten die daarom vragen geen drukwerk toe te zenden.

De discussie over CO2-uitstoot is overigens in dit kader minder relevant; in de trein is een ABWB-abonnement niet echt nodig. Het is daarnaast onredelijk om te praten over papierverspilling terwijl men in een auto rijdt die oud genoeg is om te moeten vertrouwen op de ANWB. Oudere auto’s vervuilen over het algemeen sterker dan nieuwe.

robert 14 jaar ago

mag ik me aansluiten heren! Waarom geeft de ANWB niet gewoon toe dat het blad een moneymaker is voor de organisatie? Ik weet uit betrouwbare bron hoeveel de ANWB verdient aan dit blad. Als trouw ANWB lid zou ik graag een keuze willen maken. Met of zonder blad. Een idee?

Mark Schuurman 14 jaar ago

Ach en wee, de ANWB!

Zovelen van u zijn reeds jaren lang trouw, vooral trouw,  ANWB-lid.

In al die jaren heeft u wellicht niet stilgestaan bij het feit dat de slogan van de ANWB enigszins misleidend is: ‘hebben we U ooit de verkeerde kant op gestuurd?’.

Misleidend omdat:
a) de tekst op wegwijzers niet door de ANWB, maar door de wegbeheerder wordt bepaald,
b) de tekst op wegwijzers (als de gewenste bestemming er al op staat) meer dan eens niet overeenkomt met de handigste route.
Maar dit even terzijde.

De ANWB heeft vanuit de jaren vijftig  (in tijd van opbouw, nieuwe mogelijkheden, nieuwe grenzen) een schare klanten aan zich gebonden die van oudsher trouw is. Je moest wel; een lekken band langsch één der rijks wegen kan U groote probleemen opleeveren!’ De eerste trouwe schare heeft de fakkel deels doorgegeven aan de tweede generatie.

Ook de ANWB realiseert zich inmiddels dat het eerste decenium van het tweede millenium verstrijkt. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgt vorm! Helaas zijn de oude tradities nog zo ingebakken, dat het grote moeite kost om hiervan los te weken.

Wellicht vormen de reacties op dit artikel goede input voor een hippe brainstormsessie ten kantore!

Luit Purmer 14 jaar ago

Vind al jaren dat ANWB volslagen doelloos en verspillend de Kampioen naar mij toe stuurt. Al een keer gebeld met de vraag of het niet zonder kon, maar helaas.
Chapeau voor de heer Ploos van Amstel, ik sluit mij aan.

M.T. Oldenhof 14 jaar ago

Voor pechhulp kun je goed terecht bij een autoverzekering van iedere verzekeringsmaatschappij. Ik ben nooit lid van de ANWB  geworden omdat ze voornamelijk de autolobby vertegenwoordigen.  Dus wees kritisch in je keuze voor pechhulp, als consument heb je zeker invloed !  Ook een sticker tegen ongewenste reclame kan milieubesparend werken.

Margryt Oldenhof

Carla 14 jaar ago

Het is een duidelijke zaak dat de Kampioen en andere uitingen voor de ANWB door de advertenties simpelweg een bron van inkomsten zijn. Zonder de papierlawine zijn ze niet goedkoper uit, integendeel, ze derven winst omdat ze bij een lagere oplage adverteerders missen. En dus gaan ze ermee door, tegen heug en meug van de klant. Zo eenvoudig luidt de redenatie van de winstmaximerende onderneming, en dat geklets van ‘maatschappelijk verantwoord’ is gewoon marketing. Route Mobiel bevalt mij trouwens alweer een paar jaar prima. Alleen van de Kampioen verlost zijn is het me al waard, maar ik bespaar ook nog eens geld.

sonja 14 jaar ago

Ik ben een fan van de ANWB. Gewoon een betrouwbare club.  Denk dat het goed zou zijn als de ANWB de leden zou laten kiezen; met of zonder magazine. En als je geen Kampioen krijgt gewoon een stukje korting geven. Bij mij gaat het gedateerde blad van de ANWB ongelezen de papierbak in. Dus ANWB…DOET U MIJ MAAR ZONDER

jan 13 jaar ago

Word er wel eens iets gedaan aan de folders van al die bedrijven zoals Blokker, Kruidvat, of de Mediamarkt? Nee natuurlijk niet, want we willen maar al te graag ons huis volproppen met allerlei spullen, over het milieu gesproken….

Philipe

j.miller 10 jaar ago

kijk eens goed naar al je verzekeringen er zijn er bij die hetzelfde dekken. Onze verzekering laat ons ook niet met pech langs de weg staan, daarom anwb opgezegd. Vandaag met een paar opzeggingen een paar honderd euro per jaar bespaard

a sleegers 10 jaar ago

vandaag de rekening ontvangen maar 24 euro meer dan voorgaande jaar op gebeld Antwoord te laat moet voor 15 -11 binnen zijn van daag aan ge kregen op26-11 moet nu maar een jaar wachten om op te zeggen op zeggen gaat wel maar gaat pas in in 2o1 5 over mafia ge praat gr arry

J. de Boer 10 jaar ago

De Kampioen is in basis niet ontwikkeld om ons klanten op de hoogte te brengen van nieuws. Dat is slechts bijzaak. De Kampioen is een platvorm voor adverteerders waar de ANWB het nodige geld mee verdient. Dat is één van de redenen dat dit blad onlosmakelijk is verbonden met het ANWB lidmaatschap. Immers…, hoe hoger de oplagecijfers, hoe meer de Eurotekens in de ogen van adverteerders beginnen te gloeien.

Mijn vriendin en ik zijn allebei lid van de ANWB. Ongehuwd samenwonend. Wij krijgen zelfs twee Kampioenen die ongelezen de oudpapierbak in verdwijnen. We halen eerst de kunststof hoesjes er nog wel even af. Driewerf zonde.

Ik heb een tweetje gestuurd naar @anwb met de volgende tekst; “Mijn vriendin en ik zijn lid, maar zijn helemaal klaar met die 2 niets toevoegende Kampioenen elke maand. Hoe komen wij daar vanaf?”.

De ANWB heeft een enthousiast webcare-team, dus ik ga er vanuit dat ik wel snel een reactie zal krijgen. Maar welke reactie?

J. de Boer 10 jaar ago

Aanvulling op mijn vorige bericht…, het zeer enthousiaste webcare-team heeft binnen een uur gereageerd met het antwoord; “Zou jij je adres en telefoonnummer in Dm naar me kunnen sturen? Dan gaan we het even regelen! ^DB”.

Een ANWB abonnement zónder Kampioen lijkt dus mogelijk te zijn!

H. van Es 9 jaar ago

Mijn partner en ik kijken verlangend uit naar de mogelijkheid aangesloten te zijn bij de Wegenwacht zonder de Kampioen te moeten ontvangen!
Gaan we dit regelen ANWB met enige reductie uiteraard!
Overigens niets dan lof de enkele keer dat ik een probleempje had.

J. Melet 8 jaar ago

Net weer de contributie voor 2016 betaald. Heb zeker al meer dan 3000,- euri voor die eer ANWB-lid te zijn betaald en hooguit 3 keer van hun diensten gebruik gemaakt (kosten hooguit 300,-)
Maar van die Kampioen kan ik niet afkomen; shame on you ANWB

doek 7 jaar ago

https://www.anwb.nl/formulier,/Opzeggen–proef-abonnement-ANWB-tijdschrift.html

Hier kan je gewoon de kampioen opzeggen terwijl je ANWB lidmaatschap gewoon doorloopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *