Wie durft er nog met de lease auto naar Ikea?

Twee keer per jaar komt een groep motorrijders bij elkaar om over ‘s lands rivierdijken, pontjes en dorpjes (met vergeten namen) te cruisen. Het is een gezelschap bestaande uit bankdirecteuren, raad van bestuursleden, professionele dienstverleners, Private Equity Boys (geen motor girls) en ex-leden van het vreemdelingen legioen. Kortom een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Wat gebeurt er en wat wordt er in dit ‘Old Motor Boys Network’ besproken?Mensen vragen zich dan vaak af, waarom gaan motorrijders in een groep rijden en wat doen ze dan de hele dag? Tja, het is een vreemd ritueel dat ‘saddle up and start your engines’. Maar wezenlijk niet anders dan elke groepsactiviteit en er ‘bij zijn is belangrijker dan voorop rijden’. Het gaat om goed gezelschap, goede koffie- en lunch momenten en bijzondere gesprekken. Ja, ook om het cruisen door het schaarse en mooie stukje Nederland. Onderweg zagen we een nieuw staaltje van overheidbemoeienis; het bordje ‘verboden voor motorrijders’, niet voor automobilisten, op bepaalde dijken. Bureaucratie en discriminatie ten voeten uit.

In de pauzes, wordt zoals het in een goed netwerk betaamd, Nederland onder de loep genomen. Het bedrijfsleven, de deals, de overheid en de regelgeving. Iedereen heeft een gefundeerde opinie en stoer als motorrijders zijn wordt deze ook niet onder stoelen of banken gestoken. De motorrijders in dit gezelschap zijn in het ‘trotse’ bezit van leaseauto’s. Daarom werd toch een beetje stil na het volgende relaas.

Het is bekend dat de belastingdienst met camera’s de Nederlandse wegen afstruint om zakelijke auto kentekens te fotografen. Met vermelding van locatie, datum en tijd. Nu blijkt dat de heren van belasting fototeams er ook het nut van inzien en zoals een goed ambtenaar betaamd, hun werk serieus nemen en slim te werk gaan. Ze fotograferen bijvoorbeeld op weekeinden en in de avonden, bij grensovergangen, op Ikea parkeerplaatsen, bij voetbalstadions, op woonboulevards etc. Daar waar in hun vrije tijd, veel Nederlanders bij elkaar komen. Deze kentekens worden vervolgens door een database vergeleken met de database van lease- en zakelijke auto’s. Daarna een filter van privégebruik (max 500 km) en andere varianten er overeen. Het resultaat zijn lease- en zakelijkegebruikers die hebben aangegeven in principe niet prive (max 500 Km per jaar) te rijden en die zijn gespot op vrijetijdsdagen op vrijetijdshangplekken. Nu is het eenvoudig, vraag bij deze lieden de Km-registratie op en kijk naar betreffende tijd/locatie. Check vervolgens of hier ‘prive of IKEA’ staat ingevuld. Meestal niet vermoeden wij. Dus volgt de factuur van 25% bijtelling vermeerderd met boete.

U kunt zich wel voorstellen hoe stil het was in het gezelschap van de in leer gestoken motorrijders, zeker nu belastingaangiften al verstuurd zijn. Nu maar stiekem hopen op een post-aangifte database crash.

Maar prijs u gelukkig, u hebt nog een jaar om uw aangifte 2008 IKEA-proof voor te bereiden of gewoon niet meer naar de IKEA te gaan.

Door Christian ter Maat MCC, MMC, CMC; Directeur Carevolution; organisatie-, management- en communicatieadvies. Succes thema’s bij opdrachtgevers van Carevolution: klantgerichtheid & klantontevredenheid en het terugdringen van bureaucratie (cutting the red tape).
Ter Maat publiceert ook op Gek op Klanten en op Reply to All.


© Copyright 2008 Carevolution

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *