Tag: Loyaliteit

Klantprogramma’s voor wie eigenlijk?

Laten we voorop stellen dat ik een voorstander ben van goede klant-spaar programma’s. Ondanks dat er de afgelopen decennia veel zijn bij gekomen. Blijven we in Nederland hier voor heel gevoelig. En als het goed is opgezet, duidelijk is welk voordeel er te behalen is voor de klant, ben ik er ook van overtuigd dat het bijdraagt tot mogelijk meer omzet en een positieve houding ten opzichte van het bedrijf dat het aanbiedt. Daarentegen als het onduidelijk is, het systeem niet werkt, en de communicatie echt te wensen overlaat breekt het veel af. En koste het meer dan het ooit gaat opleveren. Daar zijn ze bij onze vrienden van KPN ook achter.